Alles tegen Straling

Harmonisatie - Optimalisatie - Bewustzijnsontwikkeling

PDFPrinten

10 stuks CREATIE DRIEHOEK

Waardering Nog niet gewaardeerd
Voor stimulatie, regeneratie en transformatie. Therapeutische toepassing. De hoek die naar boven wordt gedragen wordt actief.
Array
€ 79,00
Kleuren Creatiedriehoek
Selecteer de gewenste kleur
3-5d.gif
Beschrijving

De CREATIEDRIEHOEK is een sieraad dat als hanger wordt gebruikt met drie verschillende functies. De hoek die naar boven wordt gedragen wordt actief; het vlakke deel rust op de huid.

1. Stimulans

In de eerste hoek is een met de klok meedraaiende spiraalvorm gegraveerd. Wordt deze hoek naar boven gericht (richting hoofd) gelegd of gedragen, dan wordt een versnelde positieve groei bewerkstelligd.

2. Transformatie

In de tweede hoek is een tegen de klok draaiende spiraalvorm ingegraveerd. Wordt deze hoek naar boven gedragen of gelegd, dan wordt de her-innering getriggerd. Je wordt je bewust van het negatieve wat vervolgens wordt opgelost. De gebruiker weet wat 'juist' is.

3. Regeneratie

Deze hoek van de driehoek bevat een combinatie van de hiervoor beschreven spiralen. Wordt deze hoek naar boven gedragen of gelegd (met de gegraveerde zijde op de huid), dan worden energieën in balans gebracht met als gevolg regeneratie op elk niveau.

CREATIEDRIEHOEK - ROOD

De CREATIEDRIEHOEK - ROOD moet afzonderlijk, therapeutisch worden gezien:

Stimulans: Deze hoek kan ondersteunen bij bloedcirculatieproblemen, zoals te hoge of lage bloeddruk, of bij probemen met de bloedsamenstelling (bijv. Anemie).

Transformatie: Ondersteunt bij vergiftiging door inademen of slikken; vermindert de bijwerkingen van medicijnen of inentingen/vaccinaties.

Regeneratie: Te gebruiken bij nachtmerries of algemeen negatieve dromen. Leg de CREATIE DRIEHOEK - ROOD met de regeneratiehoek naar het hoofd gericht, midden onder het bed. Het is niet bedoeld het preventief te gebruiken en zo nachtmerries te voorkomen.

Tip extra toepassing

Alle hiernavolgende 9 CREATIEDRIEHOEKEN kunnen in een cirkel op de grond worden gelegd met in het midden een Biophenix OMZETTER.  Ga in de cirkel zitten. Je bevindt je in een bolvormige kosmische sfeer; alle hemelese zegeningen zullen jou toekomen.

OVERIGE AFZONDERLIJKE KLEUREN

HELDER KRISTAL
Stimulans: bevordert groei en transformatie
Transformatie: hoek van overvloed, bevordert de doorstroming
Regeneratie: reinigt oude programmering, lost het op
CITROEN
Stimulans: verjongende werking, vitaliteit wordt hersteld
Transformatie: beschermende functie
Regeneratie: hoek van verlichting
GOUD
Stimulans: bevordert uithoudingsvermogen, uitlijning en de wil; Goed voor het realiseren van grote plannen
Transformatie: harmoniseert rusteloosheid, geestelijke onrust en onvrede
Regeneratie: maakt zichzelf onafhankelijk
ROSE
Stimulans: bevordert de energiestroom
Transformatie: leidt tot helderheid en vertrouwen
Regeneratie: goed voor meditatie; geeft moed en kracht, bevordert toewijding
LILA
Stimulans: bevordert zachtheid en goede gevoelens
Transformatie: brengt harmonie in het emotionele vlak
Regeneratie: helpt om in het hier en nu te zijn

VIOLET
Stimulans: mentaal chirurgisch mes, helpt blokkades op het ontwikkelingspad op te heffen
Transformatie: lost trauma's en mentale shock en door lichamelijke verwondingen op
Regeneratie: bevordert een harmonieus leven en welvaart
GREEN
Stimulans: versterkt het bewustzijn en versterkt het lichaam
Transformatie: helpt met overgevoeligheid voor externe invloeden
Regeneratie: bevordert latente vermogens
DONKER BLAUW
Stimulans: Helpt het persoonlijke levensplan te bepalen en om deze te vervullen
Transformatie: ondersteunt het begrijpen van jezelf en anderen
Regeneratie: haalt kosmische wijsheid naar het leven; je eigen pad wordt helder
AQUA
Stimulans: Bevordert de intellectuele en mentale ontwikkeling. Lost mentale programmering op
Transformatie: activeert latente vermogens
Regeneratie: maakt het makkelijker om relaties en netwerken te bouwen. Ondersteunt groei.

Creation Trigon

The Creation Trigon is a pendant ith three different functions. The corner where the ribbon is pulled through, will be activated. The flat side has to be set against the skin.
 
Stimulation: The first angle contains a spiral, which is pivoting in a clockwise manner. If this apex is pointed towards the crown of the head (or else worn), an accelerated growth in a positive direction will result.
 
Transformation: The second angle contains a spiral turning anti-clockwise. If this apex is put into place or worn, pointing towards the crown of the head, the memory function will become stimulated, and negative aspects will be made conscious and released. The user will discern what is beneficial.
 
Regeneration: Regeneration: The third angle consists of a combination of the spirals described above. Properly placing or wearing this apex in the direction of the crown of the head will lead to a balancing of energies. Regeneration on all levels will be the result.
 
The red CREATION TRIGON is therapeutically to be viewed separately.
 
1st angle – Stimulation:
This angle can be helpful in blood problems such as hyper- or hypotension, or in problems of blood composition (e.g. anaemia).
2nd angle – Transformation:
Helps in cases of poisoning through inhalation or swallowing and reduces the secondary effects of medicines or inoculations.
3rd angle – Regeneration:
To be applied in the treatment of bad dreams. The Creation Trigon is to be placed under the middle of the bed with the third angle pointed towards the head. It should not, however, be employed for preventive purposes.
 
All nine CREATION TRIGON may be positioned in the form of a circle on the floor. A TRANSMITTER should be placed in the middle, thus forming a centre. When one sits down within this circle, the entire cosmic sphere will be physically present. All the blessings of the celestial spheres will be given to you.

The individial Creation Trigons in colours

Crystal-clear:
1st angle:     Stimulation:Fosters growth and transformation
2nd angle:     Transformation:Angle of abundance, promotes the flow
3rd angle:     Regeneration:Purifies old programmings, releases them
Lemon yellow:
1st angle:     Stimulation:Rejuvenating effect, vitality is restored
2nd angle:     Transformation:Protective function
3rd angle:     Regeneration:Angle of enlightenment
Gold:
1st angle:     Stimulation:endurance, orientation and the will; auspicious prior to the realization of great plans
2nd angle:     Transformation:Harmonizes restlessness, mental uneasiness and dissatisfaction
3rd angle:     Regeneration:Makes one independent
Rose-pink:
1st angle:     Stimulation:Fosters the energy flow
2nd angle:     Transformation:Leads to clarity and confidence
3rd angle:     Regeneration: Good for meditation. Imparts courage and strength. Supports surrender
Light-violet:
1st angle:     Stimulation: gentleness and good feelings
2nd angle:     Transformation: Brings harmony into the emotional plane
3rd angel:     Regeneration: Helps to be "here and now"
Dark-violet:
1st angle:     Stimulation:Acts as a «mental scalpel»: helps to remove obstructions from the human path
2nd angle:     Transformation: Releases traumata and shocks of a psychological nature as well as physical pains and injuries
3rd angle:     Regeneration: Fosters a harmonious life and prosperity
Green:
1st angle:     Stimulation: Strengthens consciousness and invigorates the body
2nd angle:     Transformation: Helps to protect oneself against outside influences (especially in the event of an extreme sensitivity to the latter)
3rd angle:     Regeneration: Fosters the latent faculties
Dark-blue:
1st angle:     Stimulation: Helps one to grasp one's personal life plan and then to fulfil it
2nd angle:     Transformation: Supports an understanding both for oneself and for others
3rd angle:     Regeneration: Draws cosmic wisdom into one's life. One's own path becomes clarified
Aquamarine:
1st angle:     Stimulation: Fosters intellectual and mental development. Releases mental programmings. Good for children
2nd angle:     Transformation: Releases hidden capacities
3rd angle:     Regeneration: Facilitates a ‘braiding» of one's own net of relations. Supports growth

Please note: The personal sensitiveness of the user is crucial for the choice of the product. Our counselors are happy to help you.AvailabilityThis product is immediately deliverable   (This product is immediately deliverable)TechnologyBioPhoenix®Colours10 Colours:   Red, Gold, lemon, fir-green, rose, aquamarine, indigo, violet, lilac, crystal

Eenheden in doos: 1

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.