Alles tegen Straling

Harmonisatie - Optimalisatie - Bewustzijnsontwikkeling

Toon items op tag: pv photovoltaik emf straling

zondag 28 april 2019 10:39

Elektrosmog en zonnepanelen

Regelmatig wordt de vraag gesteld of zonnepanelen straling opwekken. Zo ja, welke straling en hoe schadelijk is die straling van zonnepanelen dan? Hoe zit het met straling van de omvormers van zonnepanelen? Wat kun je doen om de straling en dirty electricity van zonnepanelen te verminderen? In deze blog een overzicht van mijn ervaringen met zonnepanelen ten aanzien van elektrosmog.

Wat is elektrosmog?

Elektrosmog is een woord voor de vervuiling die optreedt door invloeden van elektromagnetische velden. In die velden kunnen zowel laagfrequente als hoogfrequente frequenties voorkomen. Onder elektrosmog verstaat men alle bijwerkingen die ontstaan, wanneer elektriciteit geproduceerd, getransporteerd of gebruikt wordt, wanneer er spanning is, een elektrische stroom vloeit of een zender elektromagnetische golven afgeeft.

Effecten van straling en dirty electricity

We bespreken in deze blog niet in detail de effecten van elektromagnetische velden op de mens. Klik deze link als je meer wilt weten over de effecten van elektromagnetische straling.

Veroorzaken zonnepanelen straling?

Na metingen bij diverse zonnepaneelinstallaties: ja, zonnepanelen veroorzaken straling in de vorm van elektrische en elektromagnetische velden.

Ten eerste is het elektrische veld om de panelen heen goed meetbaar. Vooral in de kamers (meestal slaapkamers of werkplekken) direct onder het dak is dit het geval.

Oorzaken van elektromagnetische velden in de zonnepanelen zijn met name de volgende:zuivere sinus omvormer zonnepaneel

  1. Radio-actief silicium. Afhankelijk van de herkomst van de in zonnepanelen gebruikt silicium kunnen deze radioactieve straling (gammastraling) produceren.
  2. Bekabeling. De wijze waarop de bedrading aan de achterzijde van de behuizing is verzorgd bepaalt in belangrijke mate de opgewekte elektrische velden. Een handige monteur kan de kabels zodanig bij elkaar houden dat de opgewekte velden elkaar opheffen.
  3. Metalen Frame. Het aluminium frame waarin de zonnecellen zich bevinden werkt als een antenne. Het trekt straling aan en houdt het ook vast.
  4. Omvormer. De omvormers kunnen een hoog aandeel ‘dirty electricity’ opwekken (lees verderop meer over dit onderwerp). De THD (Total Harmonic Distortion) geeft de mate van vervuiling aan die uiteindelijk ook op het lichtnet komt. De kwaliteit waarmee de omvormer een sinusvormige wisselspanning creëert (zuivere sinus) is hierin een belangrijke maatgever (zie afbeelding).Een omvormer met een dikke metalen omhulling is beter afgeschermd.Er is meer info over dit onderwerp te vinden als je in Google zoekt op 'EMC compatibilty'. Trafoloze omvormers veroorzaken aanzienlijk meer dirty electricity. Gemodificeerde sinusomvormers veroorzaken meer storende signalen (plasma en lcd tv’s, brom in voedingscicruit. Plaats daarom zo mogelijk de omvormer uit de buurt van je leef- of slaapkamers.
  5. Aarding. Sinds 1 januari 2017 is het verplicht om zonnepanelen te aarden. Dit is een goede manier om elektrische en elektromagnetische verschijnselen af te voeren. Voor 2017 geplaatste panelen zijn meestal niet geaard en houden daarom elektromagnetische velden vast. Het is ook belangrijk je te realiseren dat de aarding van de meterkast niet alleen verbonden is met de aarde, maar dat ook alle groen/gele bedrading van je lichtnet ermee verbonden zijn. Het gevolg is dat de afgevoerde velden van de panelen op je lichtnet terecht kunnen komen.

Maatregelen tegen elektrosmog van zonnepanelenopbrengst zonnepanelen europa

Om elektrosmog van zonnepanelen te verminderen kun je dus verschillende maatregelen treffen. Je kunt rekening houden met de herkomst van de zonnecellen, de

bekabeling zodanig leggen dat velden (deels) worden opgeheven, een zuivere sinus omvormer kiezen en je panelen aarden (als dat nog niet is gebeurd). Het verder van je huis plaatsen van panelen is natuurlijk ook te overwegen wanneer daar ruimte voor is.

Deze maatregelen garanderen overigens niet dat er geen dirty electricity meer op je lichtnet aanwezig is. Dirty electricity wordt ook veroorzaakt door andere apparatuur die is aangesloten.

Stralingsonderzoek en zonnepanelen

Tijdens een stralingsonderzoek van woning- en/of bedrijfsruimte controleren we altijd of er sprake is van straling door zonnepanelen. Wil jij een stralingsonderzoek door ons uit laten voeren? Neem dan contact met ons op. Bel met 06-23379983 (Wim) of gebruik onderstaand formulier.

Oplossingsrichting

Wil jij prettig en onbezorgd in een harmonieus aanvoelend huis wonen? Onze MAXiiMUS producten zijn zeer geschikt om de elektromagnetische verschijnselen van zonnepanelen (elektrische velden, elektromagnetische velden en dirty electricity) te harmoniseren. Prettige bijkomstigheid is dat de MAXiiMUS ook natuurlijke stralingsvelden in woningen of kantoor-/bedrijfsruimten harmoniseert.

Bij zonnepanelen, warmtepompen en windenergie verbetert de MAXiiMUS de energieopbrengst. De MAXiiMUS dient tussen de omvormer en de elektriciteitsmeter te worden aangesloten.

Ervaringen van  gebruikers zijn o.a. dat onderhoud aan zonnepanelen verminderd. Slijtage, invloeden van weer en wind zijn gewoon minder.

Lees hier ervaringen met de MAXiiMUS.

Wist je dat we ook oplossingen leveren voor grote zonnepaneelinstallaties en grote stroomverbruikers (standaard tot 1250 Ampère)?

p40 zonnepanelen harmonisatie 500px

Gepubliceerd in Elektromagnetische straling

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.