Alles tegen Straling

Harmonisatie - Optimalisatie - Bewustzijnsontwikkeling

Toon items op tag: icnirp gezondheidsraad van rongen

zondag 22 december 2019 14:50

Straling en wetenschap - het dilemma

Steeds weer verbaast het me wanneer mensen de volgende vraag stellen: 'Maar, er is toch geen bewijs dat straling slecht is?'

In deze blog laat ik je zien dat de wetenschap tegen beter weten in blijft volhouden dat  elektromagnetische straling niet schadelijk is voor de volksgezondheid.

Het BioInitiative Report

Al 12 jaar werk ik met straling. Na mijn opleiding bouwbiologie ben ik wetenschappelijke artikelen gaan bewaren. Ik kreeg er toen al vragen over. Ik was blij met het BioInitiative Report, oorspronkelijk uit 2007 en met een tussen stap in 2013. nu bijgewerkt tot 2019. Je mag dus wel zeggen dat dit rapport uiterst actueel is.

Het is samengesteld door 29 wetenschappers die 1800 wetenschappelijke onderzoeken hebben beoordeeld en concluderen dat er wel degelijk biologische effecten optreden bij blootstelling aan lage niveaus elektromagnetische velden. Bij signalen van smartphones, zendmasten, wifi modems en smartmeters treden al effecten op na enkele minuten blootstelling.

'BIOEFFECTS ARE CLEARLY ESTABLISHED

Bioeffects are clearly established and occur at very low levels of exposure to electromagnetic fields and radiofrequency radiation. Bioeffects can occur in the first few minutes at levels associated with cell and cordless phone use. Bioeffects can also occur from just minutes of exposure to mobile phone masts (cell towers), WI-FI, and wireless utility ‘smart’ meters that produce whole-body exposure. Chronic base station level exposures can result in illness.' (Uit: BioInitiative Report)

Het dilemma

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden heeft al in 2007 haar oordeel uitgesproken over dit rapport en het naast zich neergelegd met de opmerking dat de genoemde onderzoeken  'niet evenwichtig beoordeeld' zouden zijn door de BioInitiative wetenschappers met de verdachtmaking dat BioInitiative selectief onderzoeken heeft uitgekozen die tot de conclusie zouden leiden dat straling onze gezondheid in gevaar brengen.

Over de versie uit 2013 blijft hun mening onveranderd. En over de laatste update van 2019 is nog niets gepubliceerd.

Het Kennisplatform bestaat o.a. uit RIVM, TNO, Agentschap Telecom. Een adviserende functie is weggelegd voor De Gezondheidsraad.

Urgenda

En toevallig vandaag terwijl ik deze blog schrijf (20-12-2020) is er een uitspraak gedaan in de Urgenda zaak die zo kan worden doorgetrokken naar de kwestie met elektromagnetische straling. De rechter concludeerde namelijk:

'....op grond van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens.......vanwege het risico van gevaarlijke klimaatverandering die ook de inwoners van Nederland ernstig kan treffen in hun recht op leven en welzijn.' (klik hier voor het nieuwsbericht op de website van de NOS)  

Vooral dat recht op leven en welzijn raakte me enorm. Het gesteggel van de wetenschap en hun focus op alleen maar de kwaliteit van de beoordeling van onderzoeken door BioInitiative, leidt enorm af van de vraag of er niet gewoon iets gedaan moet worden aan het potentiële gevaar van straling. Gewoon omdat we recht hebben op leven en welzijn.

Stellige en volhardende ontkenning

Met de stellige ontkenning dat al die onderzoeken niet in de richting wijzen van gevaren voor onze gezondheid, snoeren deze Nederlandse wetenschappelijke instellingen iedereen de mond. Hiermee stappen ze wat mij betreft ook licht over hun verantwoordelijkheden heen. Met flink wat boter op hun hoofd beïnvloeden zij de politieke besluitvorming in het nadeel van de Nederlandse bevolking. Dit doen zij als volgt:

In dit YouTube filmpje beantwoordt dhr. Van Rongen van De Gezondheidsraad (waar hij commissaris, woordvoerder en ‘specialist’ Elektromagnetische velden is) een vraag van een Zweedse journaliste. Ze vroeg hem waarom de Zweedse besluitvormers eerder de aanbevelingen van het ICNIRP moesten volgen dan het advies van 220 wetenschappers die middels een petitie waarschuwen tegen de gevaren van elektromagnetische straling. Dhr. Van Rongen gaf in zijn antwoord blijk van een schaamteloze arrogantie. Hij antwoordde als volgt:

"Iedereen kan geloven wat hij wil geloven. Als die wetenschappers denken dat er genoeg bewijs is, dan is die conclusie hun verantwoordelijkheid. Wij trekken andere conclusies. En het is aan de mensen om te beslissen welke groep zij betrouwbaarder vinden en wat ze willen geloven".

Het is maar wie je wilt geloven, dus!

Voorzorgprincipe en straling

Een andere hete aardappel waar de wetenschap en de politiek met een grote boog omheen lopen is de kwestie van het voorzorgprincipe. Wat is dit?

Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. (Wikipedia)

Dit sluit helemaal aan op de uitspraak van de rechter in de zaak Urgenda. Het gaat namelijk over exact dezelfde kwestie als bij het BioInitiative report: recht op leven en welzijn is hetzelfde als dat er niets mag worden gedaan ten nadele van de gezondheid van de Nederlandse bevolking als niet uitdrukkelijk is bewezen dat het voornemen onschadelijk is.

Maar De Gezondheidsraad (in de persoon van dhr. Van Rongen) neemt ook hier weer een loopje met hun verantwoordelijkheid t.a.v. de gezondheid van Nederlandse burgers. Dit blijkt uit opnieuw een antwoord van dhr. Van Rongen op vragen over de mogelijke gevaren van 5G, afkomstig van Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren. Maar die prikt er heel leuk doorheen. Kijk, verbaas je en oordeel zelf (klik link naar YouTube).

Tenenkrommend! Ik kan geen andere indruk krijgen dan dat dhr. van Rongen (en hiermee De Gezondheidsraad en alle instanties die hun adviezen klakkeloos overnemen) volledig onwillig is om naar een andere waarheid te luisteren dan die van het ICNIRP. En dan te bedenken dat RIVM, het Antennebureau en alle overheidsinstanties en de wetenschap hun oren laten hangen naar De Gezondheidsraad.

Niet verbazingwekkend dus dat ondanks alle onderzoeken die het tegendeel bewijzen, de Wetenschap blijft volhouden dat straling van elektromagnetische velden geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Pure onwil.

BioInitiative Report en voorzorgprincipe

De mensen die het rapport hebben geschreven zijn niet degenen die stralingsbronnen plaatsen of verkopen. Zij zijn dus ook niet degenen die het bewijs hoeven te leveren dat straling gevaarlijk zou zijn.

Het Platform Elektromagnetische Straling zou juist onomstotelijke bewijzen op tafel moeten leggen dat straling volledig onschadelijk is voor de Volksgezondheid. In plaats daarvan leunt men op het advies van De Gezondheidsraad. Die laatste onderzoekt zelf niets, maar laat zich leiden door het ICNIRP.

In een volgende blog neem ik het ICNIRP onder de loep.

Wim Massop

wim hoofdWim Massop is opgeleid tot bouwbioloog en voert al 12 jaar stralingsonderzoeken uit in woningen en bedrijven. Adviezen zijn gebaseerd op de bouwbiologische richtlijnen en stralingslimieten volgens SBM 2015 (Standard der Baubiologische Messtechnik). Bouwbiologie gaat uit van ideale natuurlijke omstandigheden waarin ons lichaam optimaal functioneert en onderzoekt de afwijkingen daarop. Dit in tegenstelling tot de industriële richtlijnen.

Maak een afspraak: 06-23379983

 

Facebook: https://www.facebook.com/Stralingsvrijhuis/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wimmassop/

Gepubliceerd in Elektromagnetische straling

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.