Alles tegen Straling

Harmonisatie - Optimalisatie - Bewustzijnsontwikkeling

Toon items op tag: 5G

zondag 25 oktober 2020 15:48

5G operationeel - wat merken we?

Status van 5G in Nederland

Het is een feit: de eerste frequentieveiling is geweest (juni 2020) en de providers adverteren naar hartenlust met 5G abonnementen. Maar er komt in de toekomst nog meer op ons af.

Op dit moment zijn vrijwel; alle oude 4G masten geschikt gemaakt voor 5G. Dat betekent dat er nog steeds met de oude 4G frequenties wordt gewerkt, nl. 2,4 GHz. Deze frequenties zijn geschikt voor verzenden over grote afstand. Het nadeel is dat hierdoor de snelheid (dataverwerking) die 5G beloofd, nog helemaal niet wordt gehaald. We hebben eigenlijk meer met een 4.9G te maken.
De nieuwe 5G smartphones die nu worden aangeboden kunnen voorlopig nog niet presteren zoals met 5G de bedoeling is.

Mensen die zich zorgen maken over de voorspelde narigheid met 5G kunnen dus nog even opgelucht ademhalen. Er is nog niet zoveel veranderd.

5G in de nabije toekomst

Over twee jaar wordt de 3,5 GHz band geveild. Dat betekent dat er dan echt iets gaat veranderen en dat de datasnelheden hoger zullen worden. 5G wordt dan merkbaar beter. Dit betekent wel dat het vanaf dat moment meer impact op onze biologie (gezondheid) gaat krijgen. De masten moeten daarvoor wel steeds dichter op onze leefomgeving komen te staan (bijv. in lantaarnpalen) omdat het bereik korter wordt naarmate de frequentie omhoog gaat.

De stralingsdichtheid gaat hierdoor toenemen en dat betekent een grotere belasting op ons zenuwstelsel, onze cellen en het immuunsysteem.

Meting van 4G in woningen nu

In de +/- 10 jaar dat 4G operationeel is, is een prachtige dekking over heel Nederland opgebouwd. Die prachtige dekking betekent dat er zoveel zendmasten zijn geplaatst dat we nergens meer aan die straling ontkomen. Daarom meet ik de laatste jaren verschrikkelijk hoge waarden zendmast straling in woningen, tot wel 100 keer (!) de bouwbiologische richtwaarden.

Met dergelijke waarden vallen straling van een wifi modem of een smart meter in het niet. Het maakt geen verschil meer of je je modem 's nachts uitzet of niet. Idem voor de smart meter. Mijn eigen schatting is dat deze situatie in zeker 50% van de woningen in Nederland zo is. In een stad ligt dit percentage hoger. Met 5G zal deze situatie alleen maar toenemen.

Voor de duidelijkheid wil ik benadrukken dat ik de straling van wifi modems en smartmeters niet goedkeur!
In vergelijking met de straling 'van buiten' zijn de veldsterkten gewoon relatief laag.

En zeker moet je op blijven letten met de straling van je smartphone (die nu met 4G communiceert). Zeker als je die tegen je hoofd aan houdt tijdens het telefoneren. Maar, dat is denk ik een overbodige waarschuwing :-)

Klachten door 5G nu?

De zichtbare 5G aanpassingen van bestaande zendmasten veroorzaakt veel onrust. Ik krijg veel telefoontjes over klachten als hoofdpijn en duizeligheid, die toe zijn genomen na aanpassing van de masten. Is dit nu inbeelding of is het echt?

Volgens mij heeft het te ook maken met de bewustwording over de negatieve invloed van straling op onze gezondheid. 5G heeft veel aandacht in gehad in allerlei media. We zijn daardoor met zijn alleen steeds meer gaan nadenken over gezondheidsinvloeden van straling. Terwijl we vroeger naar de dokter gingen met klachten of een aspirine namen, vragen we onszelf meer af: 'Zou die hoofdpijn van straling kunnen komen?' Of: 'Ik kan me steeds slechter concentreren, is het de wifi versterker misschien die dit veroorzaakt?'

Klachten door 5G straks

Ik verwacht op termijn meer klachten zodra de hogere frequenties in gebruik worden genomen. Maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid worden niet door de overheid genomen; we zijn hiervoor op onszelf aangewezen. Bewust met straling omgaan is belangrijk. Straling vermijden is moeilijk; we kunnen het tenslotte niet stoppen bij de voordeur. Er moeten andere maatregelen worden genomen om je gezondheid niet (nog meer) in gevaar te laten komen.

Wat kun je doen tegen 5G straling?

Wij adviseren de straling in je woning te harmoniseren. Dat betekent dat elektromagnetische velden in jouw woning zo worden bewerkt dat ze in harmonie zijn met wat jouw lichaam nodig heeft.
Een MAXiiMUS is hier toe prima in staat. Meer weten? Klik deze link.
Gepubliceerd in Elektromagnetische straling
dinsdag 02 juni 2020 09:57

5G STRALING VEILIG OF JUIST GEVAARLIJK?

TELECOMPAPER publiceerde vandaag een bericht over #5G metingen bij 2 werkende 5G zendmasten van #VODAFOON. Met dit bericht probeert men de algemene opinie over de gevaren van 5G positief te beïnvloeden door aan te tonen dat deze straling en zoals we het hier gebruiken totaal ongevaarlijk is.

Link naar bericht: https://bit.ly/3drTe0D

TWIJFELACHTIGE CONCLUSIE

In dit artikel laat ik zien dat de conclusie dat deze straling ongevaarlijk zou zijn nogal twijfelachtig is.

De metingen zijn (vanzelfsprekend) uitgevoerd door het #AgentschapTelecom .Volgens deze metingen bedraagt de elektrische veldsterkte op de meetlocaties 1,53 V/m.

De wettelijke blootstellingslimiet voor deze veldsterkte ligt op 59-61 V/m. Deze limiet is bepaald door ICNIRP (onderdeel WHO) en in Nederland overgenomen door de Gezondheidsraad. RIVM en het Agentschap Telecom (onderdeel van Economische Zaken) gaan dus uit van deze waarden.

DAT ZIET ER TOCH ONGEVAARLIJK UIT?

Wanneer (of waarom) is #STRALING VAN #ZENDMASTEN dan wel gevaarlijk voor de mens?

EEN SNELLE VERGELIJKING

Volgens bouw biologische richtlijnen ligt de limiet voor zendmast straling op 0,0614 V/m (ofwel 10 µW/m²).

De waarde van 1,53 V/m is dus een OVERSCHRIJDING van 25 X de bouw biologische richtlijn.

De wettelijk richtlijn van 61 V/m is een overschrijding van 994 X de bouwbiologische richtlijn.

OM BIJ STIL TE STAAN

De metingen zijn verricht op en plek waar niemand woont en terwijl er nauwelijks nog enkele 5G activiteit te bekennen is.

Er waren op het moment van meten maar 2 masten actief. In de toekomst zal er veel meer 5G straling door een toename van zendmasten in het algemeen en door mini masten op straatniveau. De stralingsintensiteit zal zeker nog gaan toenemen.

Een conclusie trekken dat 5G straling op basis van deze metingen onschadelijk is, is hetzelfde als beweren dat het in Nederland altijd -2 graden Celsius is omdat je toevallig op een winterse dag 1 keer de thermometer hebt bekeken.

BOUWBIOLOGIE?

Bouwbiologie houdt zich kortgezegd bezig met de vraag:

Hoe groot mag de afwijking ten opzichte van natuurlijke omstandigheden zijn, om te voorkomen dat het lichaam (of elk ander organisme) er hinder van ondervindt en slechter gaat functioneren. (Het 'slechter functioneren' kan eventueel leiden tot klachten, afhankelijk van de duur van de veranderde omstandigheden en de intensiteit ervan.)

Gepubliceerd in Elektromagnetische straling
zondag 12 april 2020 10:49

De niet te stuiten opmars van 5G

Het kan je niet ontgaan zijn dat 5G op dit moment heel snel uitgerold wordt. Wat is eigenlijk de status van die uitrol?
In Nederland wordt op dit moment het netwerk voor 5G voorbereid. Dat wil zeggen dat alle bestaande masten '5G-ready' worden gemaakt. KPN gaf vorige week aan dat ze, naast enkele 5G-testlocaties, ongeveer 20% van hun netwerk op orde hebben, vooral in de Randstad.

In juni worden de 5G frequenties geveild. Providers (KPN, Ziggo, T-Mobile) zullen dan proberen per opbod de frequenties te bemachtigen om ze vervolgens voor hun dienstverlening te gaan aanbieden aan onder andere ons, smartphone gebruikers. Een ander deel is bedoeld voor o.a. industrie, Smart City toepassingen, verkeersregeling, medische toepassingen (bv. operaties op afstand) gebruikt en meer.

Er zijn op dit moment nog geen bruikbare 5G smartphones verkrijgbaar in Nederland. Ook de frequenties zijn nog niet in gebruik genomen (de veiling moet nog plaats vinden en de infrastructuur is er nog niet). Dus, voorlopig hebben we vooral met 4G te maken (wat al genoeg stralingsproblemen kan veroorzaken).

Kunnen we iets doen aan de opkomst van 5G?

Deze vraag krijg ik dagelijks: wat kunnen we doen aan de komst 5G? Persoonlijk denk ik dat de Overheid en providers niet zullen stoppen met het bouwen en uitbreiden van een 5G infrastructuur. Dat ze in deze periode van Lock Down proberen extra snel en stiekem de infrastructuur te plaatsen, lijkt me onwaarschijnlijk. Het 5G project wordt vanuit Brussel (EU) gestuurd en is zeer gewenst. Wettelijk is het ook erg moeilijk de rijdende treint te stoppen.

Helaas ziet de overheid, op advies van de 'De Gezondheidsraad', geen enkel gevaar voor de gezondheid. Het voorzorgprincipe wordt ook genegeerd. Lokale protesten (gemeente en provincie) worden in de kiem gesmoord door een slimme inspraak-truc: elke burger mag (heel democratisch) iets inbrengen tegen 5G, maar zgn. experts van Antennebureau, RIVM en Gezondheidsraad vegen vervolgens, zeer onterecht, alles van tafel. Gemeentemedewerkers zijn geïnstrueerd om bezorgde burgers te demotiveren door hun zorgen te bagatelliseren en met een kluitje het riet in te sturen. En zo dendert de 5G-trein voort. De overheden geven niet thuis.

Wat kunnen we WEL tegen 5G ondernemen?

Terugkomend op de vraag wat we dan kunnen doen tegen 5G: de oplossing moeten we zelf bedenken. We moeten het zelf doen; de overheid zal ons niet helpen.

We denken als burger geen enkele invloed te hebben op besluiten van de regering. We lijken vergeten te zijn hoeveel macht wij, als burgers, eigenlijk hebben. Zeker als we met veel zijn. Heb je je weleens afgevraagd wat er zou gebeuren als we massaal niet meer gaan stemmen?
De eenvoudigste manier van weerstand bieden aan 5G, is geen 5G abonnement afsluiten en geen 5G toestel aanschaffen. Laten we gewoon 4G blijven gebruiken. Providers zullen zich geen raad weten.

Ondertussen zullen we de overheid op haar verantwoordelijkheid aan moeten blijven spreken, namelijk de verplichting dat ze voor onze gezondheid moet zorgen (zie grondwet, Artikel 22: Volksgezond­heid; woonge­le­gen­heid; ontplooiing). En natuurlijk het Voorzorgprincipe blijven benadrukken. Teken de petities tegen 5G, ook al lijkt het water naar de zee dragen. De overheid denkt simpel: wie zwijgt, stemt toe!

Maar ondertussen mogen we niet vergeten dat 4G al meer dan genoeg druk op onze gezondheid legt. We zullen dus onze leef- en werkomgeving moeten beschermen. De manier waarop is vaak een lastige keuze. Om je daarbij te helpen organiseer ik informatieve Facebook Live sessies. Elke woensdagavond om 19.30 uur en elke zondag om 16.00 uur. Gewoon op mijn Facebook pagina: https://www.facebook.com/Stralingsvrijhuis/
Gepubliceerd in Elektromagnetische straling

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.