Alles tegen Straling

Harmonisatie - Optimalisatie - Bewustzijnsontwikkeling

Stralingsvrijhuis

Stralingsvrijhuis

Nadat straling is geconstateerd in je woning, is het logisch dat je dit probleem wilt aanpakken.

  1. Welke oplossingsrichting kies ik?
  2. Kun je stralingsklachten in je lichaam oplossen met stralingsproducten?

Welke oplossingsrichting kies ik

Om even bij stil te staan:

‘Straling komt zowel van buiten je woning als van binnenuit. Voor een ‘waterdicht’ resultaat moet je beide situaties oplossen.’

Ik bedoel hiermee dat je met bijvoorbeeld aluminium folie op een muur plakken een deel van de straling kunt opvangen die van buiten je huis komt. Maar elke bron van binnen je huis, en de straling die je niet met aluminiumfolie kunt buitensluiten, moet je dan nog apart aanpakken.

Een ander belangrijk punt:

Er bestaan verschillende soorten straling die allen een eigen oplossing nodig hebben.

Een oplossing voor zendmast straling is anders dan die voor straling van een lamp, koelkast of waterader.

Om snel een overzicht te krijgen wat straling is en hoe het onze gezondheid beïnvloedt, adviseer ik je deze korte uitleg in YouTube te bekijken.

Hoe kies je een goed product?

De eerste gedachte zal zijn dat je straling wilt weren. Letterlijk buiten je huis houden. Er worden veel producten aangeboden om straling af te schermen, denk aan straling werende verf, straling werende klamboes, raamfolie, aardingsproducten, enzovoort. Deze producten zijn specifiek voor een bepaalde stralingsvorm en daarom slechts een deel van de oplossing.

In theorie is het natuurlijk het beste om straling uit te sluiten, maar in de praktijk is het erg moeilijk om alle straling buiten te houden. Straling komt vaak alsnog binnen via allerlei kieren en gaten, denk bijv. aan de vloer (al is die van beton).

Het leuke is: uitsluiten van straling door afscherming kun je eventueel zelf doen. Om je daarmee op gang te helpen hebben wij een handig document gemaakt met tips om zelf aan de slag te gaan. We sturen je graag het document ’20 GRATIS TIPS TEGEN STRALING’ toe. Klik deze link om het document de ‘20 Tips tegen Straling’ te downloaden

Wat kun je nog meer doen?

Een tweede idee is om de straling te harmoniseren of neutraliseren. Ik zelf adviseer altijd te harmoniseren. Mits goed gedaan, geeft harmonisatie namelijk het meest complete resultaat; binnendringen via moeilijk af te schermen plekken is dan onmogelijk. Voor harmonisatie of neutralisatie zijn eveneens een scala aan producten op de markt met wisselend en soms teleurstellend resultaat.

‘Door te harmoniseren breng je de niet-natuurlijke kwaliteit van straling in overeenstemming met wat je lichaam van nature nodig heeft’. (kijk hier voor een uitleg 

Opvallend is dat we merken dat kopers vaak geen idee hebben hoe de producten bedoeld zijn te werken en dat er bijzonder weinig goede begeleiding is in het gebruik ervan. Hierdoor wordt vaak het beoogde effect niet bereikt.

Stralingsklachten – Wat kun je daar aan doen?

Na het aanpakken van de straling in je woning of werkomgeving kun je ook werken aan je stralingsklachten en fysieke of mentale weerbaarheid tegen straling.

Ik hoor vaak schrijnende verhalen van elektro sensitieve mensen. Het lijkt voor hen vaak een uitzichtloze situatie die alleen maar verergerd door de toenemende straling en elektriciteitsgebruik.

Ben je elektro hyper sensitief (EHS)? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We helpen al meer dan 10 jaar mensen met stralingsproblemen en zijn er ook succesvol in. Lees dit artikel over Trudy die door ons begeleid is, haar gezondheid volledig terug vond en haar leven weer op heeft gepakt.

Meer over EHS kun je hier lezen.

Samenvattend

  • Bedenk of je je wilt focussen op slechts 1 stralingssoort. Er zijn er meer die in je huis binnendringen en allemaal hebben ze een invloed op je lichaam en je gezondheid.
  • De meeste praktische oplossingen (alu-folie, verf, gordijnen etc.) zijn slechts geschikt voor 1 stralingsvorm en het is erg moeilijk alles af te schermen.
  • Je woning volledig beschermen doe je het best door harmonisatie met een product dat alle stralingsvormen harmoniseert en zich niet laat beperken door muren/plafonds etc.
  • Je lichaam kan stralingsbelast zijn en zelfs klachten door straling hebben opgelopen. Bedenk dat je daar iets aan kunt doen. Ook kun je werken aan je weerbaarheid tegen straling.
      

Een jaar of drie geleden klonk de deurbel. Toen ik open deed zag ik een vrouw, Trudy, ondersteund door haar vriend. Ik liet ze binnen. Ze had ernstige stralingsklachten (tot zelfs uitvalverschijnselen) en kon geen enkele straling verdragen. Ze kon niet slapen en at bijna niets meer. Sliep overal en nergens in haar auto en was ernstig verzwakt. Ze was haar leven kwijt. Ze waren ten einde raad. Zo kon ze niet meer doorleven. Of wij iets voor haar kon betekenen, luidde de vraag.

woensdag 04 november 2020 10:29

Hoe heeft straling invloed op onze gezondheid?

Ik denk dat dit de meest gestelde vraag is. En de antwoorden erop worden het meest in twijfel getrokken. Straling is een onzichtbaar en soms ongrijpbaar fenomeen. Ik wil jullie graag op mijn manier vertellen hoe ik het zie; waarom ik mij zorgen maak over straling en hoe straling ons lichaam negatief beïnvloedt.

zondag 25 oktober 2020 15:48

5G operationeel - wat merken we?

Status van 5G in Nederland

Het is een feit: de eerste frequentieveiling is geweest (juni 2020) en de providers adverteren naar hartenlust met 5G abonnementen. Maar er komt in de toekomst nog meer op ons af.

Op dit moment zijn vrijwel; alle oude 4G masten geschikt gemaakt voor 5G. Dat betekent dat er nog steeds met de oude 4G frequenties wordt gewerkt, nl. 2,4 GHz. Deze frequenties zijn geschikt voor verzenden over grote afstand. Het nadeel is dat hierdoor de snelheid (dataverwerking) die 5G beloofd, nog helemaal niet wordt gehaald. We hebben eigenlijk meer met een 4.9G te maken.
De nieuwe 5G smartphones die nu worden aangeboden kunnen voorlopig nog niet presteren zoals met 5G de bedoeling is.

Mensen die zich zorgen maken over de voorspelde narigheid met 5G kunnen dus nog even opgelucht ademhalen. Er is nog niet zoveel veranderd.

5G in de nabije toekomst

Over twee jaar wordt de 3,5 GHz band geveild. Dat betekent dat er dan echt iets gaat veranderen en dat de datasnelheden hoger zullen worden. 5G wordt dan merkbaar beter. Dit betekent wel dat het vanaf dat moment meer impact op onze biologie (gezondheid) gaat krijgen. De masten moeten daarvoor wel steeds dichter op onze leefomgeving komen te staan (bijv. in lantaarnpalen) omdat het bereik korter wordt naarmate de frequentie omhoog gaat.

De stralingsdichtheid gaat hierdoor toenemen en dat betekent een grotere belasting op ons zenuwstelsel, onze cellen en het immuunsysteem.

Meting van 4G in woningen nu

In de +/- 10 jaar dat 4G operationeel is, is een prachtige dekking over heel Nederland opgebouwd. Die prachtige dekking betekent dat er zoveel zendmasten zijn geplaatst dat we nergens meer aan die straling ontkomen. Daarom meet ik de laatste jaren verschrikkelijk hoge waarden zendmast straling in woningen, tot wel 100 keer (!) de bouwbiologische richtwaarden.

Met dergelijke waarden vallen straling van een wifi modem of een smart meter in het niet. Het maakt geen verschil meer of je je modem 's nachts uitzet of niet. Idem voor de smart meter. Mijn eigen schatting is dat deze situatie in zeker 50% van de woningen in Nederland zo is. In een stad ligt dit percentage hoger. Met 5G zal deze situatie alleen maar toenemen.

Voor de duidelijkheid wil ik benadrukken dat ik de straling van wifi modems en smartmeters niet goedkeur!
In vergelijking met de straling 'van buiten' zijn de veldsterkten gewoon relatief laag.

En zeker moet je op blijven letten met de straling van je smartphone (die nu met 4G communiceert). Zeker als je die tegen je hoofd aan houdt tijdens het telefoneren. Maar, dat is denk ik een overbodige waarschuwing :-)

Klachten door 5G nu?

De zichtbare 5G aanpassingen van bestaande zendmasten veroorzaakt veel onrust. Ik krijg veel telefoontjes over klachten als hoofdpijn en duizeligheid, die toe zijn genomen na aanpassing van de masten. Is dit nu inbeelding of is het echt?

Volgens mij heeft het te ook maken met de bewustwording over de negatieve invloed van straling op onze gezondheid. 5G heeft veel aandacht in gehad in allerlei media. We zijn daardoor met zijn alleen steeds meer gaan nadenken over gezondheidsinvloeden van straling. Terwijl we vroeger naar de dokter gingen met klachten of een aspirine namen, vragen we onszelf meer af: 'Zou die hoofdpijn van straling kunnen komen?' Of: 'Ik kan me steeds slechter concentreren, is het de wifi versterker misschien die dit veroorzaakt?'

Klachten door 5G straks

Ik verwacht op termijn meer klachten zodra de hogere frequenties in gebruik worden genomen. Maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid worden niet door de overheid genomen; we zijn hiervoor op onszelf aangewezen. Bewust met straling omgaan is belangrijk. Straling vermijden is moeilijk; we kunnen het tenslotte niet stoppen bij de voordeur. Er moeten andere maatregelen worden genomen om je gezondheid niet (nog meer) in gevaar te laten komen.

Wat kun je doen tegen 5G straling?

Wij adviseren de straling in je woning te harmoniseren. Dat betekent dat elektromagnetische velden in jouw woning zo worden bewerkt dat ze in harmonie zijn met wat jouw lichaam nodig heeft.
Een MAXiiMUS is hier toe prima in staat. Meer weten? Klik deze link.
donderdag 22 oktober 2020 12:08

Dirty electricity - elektrosmog

Oppassen voor dirty electricity?

De effecten van dirty electricity op onze gezondheid worden door veel mensen onderschat. In elke woning en in elke werkomgeving komt deze vervuiler (dirty) van het lichtnet (electricity) voor. Dirty electricity vervormt en vervuilt de sinusvormige frequentie van het lichtnet. Deze vorm van elektrosmog in huis is alles behalve een gezonde uitgangssituatie voor ons lichaam.

In deze blog vind je informatie over dirty electricity, de oorzaken ervan en mogelijke oplossingsrichtingen ervoor.

TELECOMPAPER publiceerde vandaag een bericht over #5G metingen bij 2 werkende 5G zendmasten van #VODAFOON. Met dit bericht probeert men de algemene opinie over de gevaren van 5G positief te beïnvloeden door aan te tonen dat deze straling en zoals we het hier gebruiken totaal ongevaarlijk is.

Link naar bericht: https://bit.ly/3drTe0D

TWIJFELACHTIGE CONCLUSIE

In dit artikel laat ik zien dat de conclusie dat deze straling ongevaarlijk zou zijn nogal twijfelachtig is.

De metingen zijn (vanzelfsprekend) uitgevoerd door het #AgentschapTelecom .Volgens deze metingen bedraagt de elektrische veldsterkte op de meetlocaties 1,53 V/m.

De wettelijke blootstellingslimiet voor deze veldsterkte ligt op 59-61 V/m. Deze limiet is bepaald door ICNIRP (onderdeel WHO) en in Nederland overgenomen door de Gezondheidsraad. RIVM en het Agentschap Telecom (onderdeel van Economische Zaken) gaan dus uit van deze waarden.

DAT ZIET ER TOCH ONGEVAARLIJK UIT?

Wanneer (of waarom) is #STRALING VAN #ZENDMASTEN dan wel gevaarlijk voor de mens?

EEN SNELLE VERGELIJKING

Volgens bouw biologische richtlijnen ligt de limiet voor zendmast straling op 0,0614 V/m (ofwel 10 µW/m²).

De waarde van 1,53 V/m is dus een OVERSCHRIJDING van 25 X de bouw biologische richtlijn.

De wettelijk richtlijn van 61 V/m is een overschrijding van 994 X de bouwbiologische richtlijn.

OM BIJ STIL TE STAAN

De metingen zijn verricht op en plek waar niemand woont en terwijl er nauwelijks nog enkele 5G activiteit te bekennen is.

Er waren op het moment van meten maar 2 masten actief. In de toekomst zal er veel meer 5G straling door een toename van zendmasten in het algemeen en door mini masten op straatniveau. De stralingsintensiteit zal zeker nog gaan toenemen.

Een conclusie trekken dat 5G straling op basis van deze metingen onschadelijk is, is hetzelfde als beweren dat het in Nederland altijd -2 graden Celsius is omdat je toevallig op een winterse dag 1 keer de thermometer hebt bekeken.

BOUWBIOLOGIE?

Bouwbiologie houdt zich kortgezegd bezig met de vraag:

Hoe groot mag de afwijking ten opzichte van natuurlijke omstandigheden zijn, om te voorkomen dat het lichaam (of elk ander organisme) er hinder van ondervindt en slechter gaat functioneren. (Het 'slechter functioneren' kan eventueel leiden tot klachten, afhankelijk van de duur van de veranderde omstandigheden en de intensiteit ervan.)

vrijdag 29 mei 2020 11:32

Straling op kantoor

Maar al te vaak tref ik mensen die kampen met stralingsproblematiek bij hen thuis. Ze vertellen me allemaal hoe moe en ziek ze er van zijn. Vaak zijn ze ziek thuis van hun werk. Niet leuk voor hen maar ook niet leuk voor hun werkgever. Sommigen zijn al zo ver gegaan dat ze met hun werkgever hebben afgesproken binnen de mogelijkheden thuis te werken. Fantastisch! Maar dan? En: ligt de verantwoordelijkheid om beter te worden alleen maar bij jou als werknemer?

Verderop bespreek ik een oplossingsrichting die steeds meer binnen handbereik komt, nu ook de publieke discussie over de effecten van straling steeds opener wordt. Het taboe is er een beetje vanaf en zelfs werkgevers zijn steeds meer bereid naar je te luisteren.

Eerst nog even in het kort hoe het werknemers vergaat die melden dat ze last hebben van straling op hun werkplek:

'Daar heb je hem/haar weer.....' en het effect op je carrière

Na huisartsen en de ARBO te hebben bezocht en maar niet beter worden, ontstaat er een mate van spanning op je werk. Voor je het weet krijg je een stempeltje ('die heeft altijd wat'), verlopen de beoordelingsgesprekken moeilijker en nemen doorgroeimogelijkheden ineens af.

Je maakt je zorgen, voelt je niet lekker en ook nog een schuldig naar je werkgever toe. Misschien houd je maar beter je mond....

Zoveel mogelijk thuis werken is in deze tijd, afhankelijk van je soort werk, vaak wel mogelijk. Maar dit heeft nadelen. Je bent niet meer dagelijks op kantoor en mist veel zaken. Allemaal niet gunstig. Je kunt gemakkelijk in een vicieuze cirkel terecht komen.

Verantwoordelijkheid ligt bij werknemer

Het gaat opvallend vaak over klachten als: concentratieproblemen, vermoeidheid, last van de ogen (computer), om 11 uur in de ochtend al doodmoe en de drang om weg te willen (wandelen) om daarna weer voor een korte periode verder te kunnen met het werk. Soms worden de klachten erger: hoofdpijn, stress tot zelfs burn-out.

Allemaal klachten die de prestaties op de werkvloer verminderen en ziekteverzuim omhoog brengen. Uiteindelijk moet er worden gezocht naar een oplossing tegen de ziekte of klacht. Het probleem ligt bij de 'zieke', dus die moet er ook maar voor zorgen dat hij/zij beter wordt.

Kunnen werkgevers dan geen verantwoordelijkheid nemen?

Werkgevers hebben er belang bij dat werknemers zich prettig en fit voelen op het werk. Daarom vind je fitnessruimten in kantoorgebouwen, stoelmassage op de werkplek kunt krijgen, je bureau volgens de ARBO-voorschriften op de perfecte hoogte staat afgesteld, je trainingen voor persoonlijke ontwikkeling kunt volgen (assertiviteitstraining) etc. Daar wordt per jaar per werknemer heel wat budget voor vrijgemaakt.

Maar wat als je je nog steeds niet lekker voelt op je werkplek, duf wordt, niet meer kunt concentreren en het vermoeden hebt dat dit door straling komt. Wat als de sfeer op de werkvloer er maar niet beter op wordt en prestaties van de afdeling nog steeds onder de maat blijven?

Zouden die WIFI-hotspots er iets mee te maken kunnen hebben? Of die serverruimte aan de andere kant van de muur? Gebruik je met zijn alleen zoveel elektriciteit en apparatuur en zijn er zoveel kabelgoten gelegd dat er best wel eens sprake zou kunnen zijn van ook nog eens sterke straling daardoor?

zondag 12 april 2020 10:49

De niet te stuiten opmars van 5G

Het kan je niet ontgaan zijn dat 5G op dit moment heel snel uitgerold wordt. Wat is eigenlijk de status van die uitrol?
In Nederland wordt op dit moment het netwerk voor 5G voorbereid. Dat wil zeggen dat alle bestaande masten '5G-ready' worden gemaakt. KPN gaf vorige week aan dat ze, naast enkele 5G-testlocaties, ongeveer 20% van hun netwerk op orde hebben, vooral in de Randstad.

In juni worden de 5G frequenties geveild. Providers (KPN, Ziggo, T-Mobile) zullen dan proberen per opbod de frequenties te bemachtigen om ze vervolgens voor hun dienstverlening te gaan aanbieden aan onder andere ons, smartphone gebruikers. Een ander deel is bedoeld voor o.a. industrie, Smart City toepassingen, verkeersregeling, medische toepassingen (bv. operaties op afstand) gebruikt en meer.

Er zijn op dit moment nog geen bruikbare 5G smartphones verkrijgbaar in Nederland. Ook de frequenties zijn nog niet in gebruik genomen (de veiling moet nog plaats vinden en de infrastructuur is er nog niet). Dus, voorlopig hebben we vooral met 4G te maken (wat al genoeg stralingsproblemen kan veroorzaken).

Kunnen we iets doen aan de opkomst van 5G?

Deze vraag krijg ik dagelijks: wat kunnen we doen aan de komst 5G? Persoonlijk denk ik dat de Overheid en providers niet zullen stoppen met het bouwen en uitbreiden van een 5G infrastructuur. Dat ze in deze periode van Lock Down proberen extra snel en stiekem de infrastructuur te plaatsen, lijkt me onwaarschijnlijk. Het 5G project wordt vanuit Brussel (EU) gestuurd en is zeer gewenst. Wettelijk is het ook erg moeilijk de rijdende treint te stoppen.

Helaas ziet de overheid, op advies van de 'De Gezondheidsraad', geen enkel gevaar voor de gezondheid. Het voorzorgprincipe wordt ook genegeerd. Lokale protesten (gemeente en provincie) worden in de kiem gesmoord door een slimme inspraak-truc: elke burger mag (heel democratisch) iets inbrengen tegen 5G, maar zgn. experts van Antennebureau, RIVM en Gezondheidsraad vegen vervolgens, zeer onterecht, alles van tafel. Gemeentemedewerkers zijn geïnstrueerd om bezorgde burgers te demotiveren door hun zorgen te bagatelliseren en met een kluitje het riet in te sturen. En zo dendert de 5G-trein voort. De overheden geven niet thuis.

Wat kunnen we WEL tegen 5G ondernemen?

Terugkomend op de vraag wat we dan kunnen doen tegen 5G: de oplossing moeten we zelf bedenken. We moeten het zelf doen; de overheid zal ons niet helpen.

We denken als burger geen enkele invloed te hebben op besluiten van de regering. We lijken vergeten te zijn hoeveel macht wij, als burgers, eigenlijk hebben. Zeker als we met veel zijn. Heb je je weleens afgevraagd wat er zou gebeuren als we massaal niet meer gaan stemmen?
De eenvoudigste manier van weerstand bieden aan 5G, is geen 5G abonnement afsluiten en geen 5G toestel aanschaffen. Laten we gewoon 4G blijven gebruiken. Providers zullen zich geen raad weten.

Ondertussen zullen we de overheid op haar verantwoordelijkheid aan moeten blijven spreken, namelijk de verplichting dat ze voor onze gezondheid moet zorgen (zie grondwet, Artikel 22: Volksgezond­heid; woonge­le­gen­heid; ontplooiing). En natuurlijk het Voorzorgprincipe blijven benadrukken. Teken de petities tegen 5G, ook al lijkt het water naar de zee dragen. De overheid denkt simpel: wie zwijgt, stemt toe!

Maar ondertussen mogen we niet vergeten dat 4G al meer dan genoeg druk op onze gezondheid legt. We zullen dus onze leef- en werkomgeving moeten beschermen. De manier waarop is vaak een lastige keuze. Om je daarbij te helpen organiseer ik informatieve Facebook Live sessies. Elke woensdagavond om 19.30 uur en elke zondag om 16.00 uur. Gewoon op mijn Facebook pagina: https://www.facebook.com/Stralingsvrijhuis/

De 5e generatie technologie die straks in gebruik wordt genomen zal ons lichaam nog zwaarder belasten dan het huidige 4G netwerk. De frequenties die worden gebruikt zijn in het begin nog dezelfde als die van het huidige 4G netwerk, 1,8 en 2,4 Ghz. Vandaar dat nu de oude 4G antennes worden omgebouwd, geschikt gemaakt voor 5G.

Voor 5G is andere technologie benodigd. De smartphones zullen er geschikt voor moeten zijn, maar ook de apps (de programmatuur) zullen geschikt gemaakt moeten worden.

Hoe werkt 5G?

5G is een nieuw digitaal systeem voor het verzenden van bytes - gegevenseenheden - via de lucht. Het maakt gebruik van een 5G New Radio-interface, samen met andere nieuwe technologieën om exponentieel meer gegevens via de ether over te dragen. Hierdoor krijg je hogere snelheden, minder vertraging en nieuwe technische mogelijkheden.

Deze nieuwe interface, die gebruik maakt van een millimetergolfspectrum, maakt het mogelijk om bijv. meer apparaten binnen hetzelfde geografische gebied te gebruiken; 4G ondersteunt ongeveer 4.000 apparaten per vierkante kilometer, terwijl 5G er ongeveer een miljoen ondersteunt.

5G maakt ook gebruik van een nieuwe digitale technologie genaamd MIMO, wat staat voor multiple input multiple output, dat gebruik maakt van meerdere gerichte stralen om gebruikers rond een antenne te bereiken en te volgen, waardoor de dekking, snelheid en capaciteit worden verbeterd.

Verschil tussen 4G en 5Gtabel vergelijking 3 4 5G

In vergelijking met mobiele netwerken van de derde generatie, maakte 4G video streaming en belverbindingen van hoge kwaliteit mogelijk.Je kunt bijvoorbeeld goede kwaliteit live tv bekijken. Maar door toegenomen video streaming ontstaan vertragingen in het netwerk.

Ongetwijfeld zal de grootste onderscheidende factor van 5G de wereldwijde ontsluiting naar het IoT (Internet of Things) zijn.

IN de toekomst zullen 5G-netwerken steeds belangrijker worden voor data gestuurde industrieën, Smart Cities en infrastructuurbeheer, omdat het mogelijk zal zijn om veel meer apparaten betrouwbaar, veilig en zonder storingen in hetzelfde gebied goed te laten functioneren.

Effecten van 5G op de gezondheid

5G zendmasten produceren een elektromagnetisch veld (EMV) dat net als elk ander EMV, invloed uitoefent op ons lichaam. 5G zal van alle stralingsvormen de ernstigste zijn. De dichtheid van het aantal zendmasten4G en 5G aantal verbindingen vergelijk dat nodig is om een goede dekking te garanderen is een van de redenen. 5G frequenties hebben een korter bereik, dus er zijn er meer nodig. Consequentie is dat we constant dicht bij een 5G bron zijn. Al onze cellen en het zenuwstelsel zullen de hele dag energie moeten stoppen in het corrigeren van processen die niet goed verlopen. Er is een lange lijst van wetenschappelijke onderzoeken die de effecten van straling op ons lichaam aantoont.

Elektromagnetische velden hinderen ons immuunsysteem waardoor we niet optimaal kunnen herstellen. Het betekent dat os lichaam meer moeite heeft met het opruimen van zieke cellen, bacteriën en virussen. 5G zal nog meer verstorend zijn dan 4G (wat al niet best is). M.a.w. er is een kans dat we eerder klachten ontwikkelen die aan 5G gerelateerd zijn.

Oplossing 5G

Terug naar een natuurlijke situatie is het advies bij elke vorm van straling, dus ook bij 5G. Dat is vaak niet te realiseren, omdat nu eenmaal overal 5G-masten staan waarvan de straling je huis binnendringt. 5G masten mag je niet op eigen initiatief 'buiten gebruik stellen'. De oplossing moeten we dus zelf zoeken en realiseren.

De beste oplossing tegen de effecten van alle elektromagnetische velden, inclusief die van 5G, is de MAXiiMUS (lees hier meer over de MAXiiMUS).

Wat zegt RIVM over 5G

De Gezondheidsraad en het RIVM zien geen enkel risico voor de volksgezondheid van het gebruik van 5G. Ik schrijf hier vanuit de visie van bouwbiologie. Mocht je klachten ondervinden, neem dan contact op met de huisarts.

In het kort de bouwbiologie: uitgangspunt is de natuur. Bouwbiologen stellen zich ten aanzien van straling de vraag: 'Hoe ver mag je afwijken van een natuurlijke situatie voor ons lichaam er problemen mee krijgt?' Door artsen die op basis van deze vraag onderzoek hebben gedaan, zijn richtlijnen (limieten van elektromagnetische veldsterkten) vastgesteld. Deze richtlijnen geven aan vanaf welke veldsterkte ons lichaam problemen heeft met straling om zich heen. Deze richtlijnen liggen behoorlijk veel lager dan de limieten die wettelijk zijn voorgeschreven.

 

zondag 22 december 2019 14:50

Straling en wetenschap - het dilemma

Steeds weer verbaast het me wanneer mensen de volgende vraag stellen: 'Maar, er is toch geen bewijs dat straling slecht is?'

In deze blog laat ik je zien dat de wetenschap tegen beter weten in blijft volhouden dat  elektromagnetische straling niet schadelijk is voor de volksgezondheid.

Het BioInitiative Report

Al 12 jaar werk ik met straling. Na mijn opleiding bouwbiologie ben ik wetenschappelijke artikelen gaan bewaren. Ik kreeg er toen al vragen over. Ik was blij met het BioInitiative Report, oorspronkelijk uit 2007 en met een tussen stap in 2013. nu bijgewerkt tot 2019. Je mag dus wel zeggen dat dit rapport uiterst actueel is.

Het is samengesteld door 29 wetenschappers die 1800 wetenschappelijke onderzoeken hebben beoordeeld en concluderen dat er wel degelijk biologische effecten optreden bij blootstelling aan lage niveaus elektromagnetische velden. Bij signalen van smartphones, zendmasten, wifi modems en smartmeters treden al effecten op na enkele minuten blootstelling.

'BIOEFFECTS ARE CLEARLY ESTABLISHED

Bioeffects are clearly established and occur at very low levels of exposure to electromagnetic fields and radiofrequency radiation. Bioeffects can occur in the first few minutes at levels associated with cell and cordless phone use. Bioeffects can also occur from just minutes of exposure to mobile phone masts (cell towers), WI-FI, and wireless utility ‘smart’ meters that produce whole-body exposure. Chronic base station level exposures can result in illness.' (Uit: BioInitiative Report)

Het dilemma

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden heeft al in 2007 haar oordeel uitgesproken over dit rapport en het naast zich neergelegd met de opmerking dat de genoemde onderzoeken  'niet evenwichtig beoordeeld' zouden zijn door de BioInitiative wetenschappers met de verdachtmaking dat BioInitiative selectief onderzoeken heeft uitgekozen die tot de conclusie zouden leiden dat straling onze gezondheid in gevaar brengen.

Over de versie uit 2013 blijft hun mening onveranderd. En over de laatste update van 2019 is nog niets gepubliceerd.

Het Kennisplatform bestaat o.a. uit RIVM, TNO, Agentschap Telecom. Een adviserende functie is weggelegd voor De Gezondheidsraad.

Urgenda

En toevallig vandaag terwijl ik deze blog schrijf (20-12-2020) is er een uitspraak gedaan in de Urgenda zaak die zo kan worden doorgetrokken naar de kwestie met elektromagnetische straling. De rechter concludeerde namelijk:

'....op grond van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens.......vanwege het risico van gevaarlijke klimaatverandering die ook de inwoners van Nederland ernstig kan treffen in hun recht op leven en welzijn.' (klik hier voor het nieuwsbericht op de website van de NOS)  

Vooral dat recht op leven en welzijn raakte me enorm. Het gesteggel van de wetenschap en hun focus op alleen maar de kwaliteit van de beoordeling van onderzoeken door BioInitiative, leidt enorm af van de vraag of er niet gewoon iets gedaan moet worden aan het potentiële gevaar van straling. Gewoon omdat we recht hebben op leven en welzijn.

Stellige en volhardende ontkenning

Met de stellige ontkenning dat al die onderzoeken niet in de richting wijzen van gevaren voor onze gezondheid, snoeren deze Nederlandse wetenschappelijke instellingen iedereen de mond. Hiermee stappen ze wat mij betreft ook licht over hun verantwoordelijkheden heen. Met flink wat boter op hun hoofd beïnvloeden zij de politieke besluitvorming in het nadeel van de Nederlandse bevolking. Dit doen zij als volgt:

In dit YouTube filmpje beantwoordt dhr. Van Rongen van De Gezondheidsraad (waar hij commissaris, woordvoerder en ‘specialist’ Elektromagnetische velden is) een vraag van een Zweedse journaliste. Ze vroeg hem waarom de Zweedse besluitvormers eerder de aanbevelingen van het ICNIRP moesten volgen dan het advies van 220 wetenschappers die middels een petitie waarschuwen tegen de gevaren van elektromagnetische straling. Dhr. Van Rongen gaf in zijn antwoord blijk van een schaamteloze arrogantie. Hij antwoordde als volgt:

"Iedereen kan geloven wat hij wil geloven. Als die wetenschappers denken dat er genoeg bewijs is, dan is die conclusie hun verantwoordelijkheid. Wij trekken andere conclusies. En het is aan de mensen om te beslissen welke groep zij betrouwbaarder vinden en wat ze willen geloven".

Het is maar wie je wilt geloven, dus!

Voorzorgprincipe en straling

Een andere hete aardappel waar de wetenschap en de politiek met een grote boog omheen lopen is de kwestie van het voorzorgprincipe. Wat is dit?

Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. (Wikipedia)

Dit sluit helemaal aan op de uitspraak van de rechter in de zaak Urgenda. Het gaat namelijk over exact dezelfde kwestie als bij het BioInitiative report: recht op leven en welzijn is hetzelfde als dat er niets mag worden gedaan ten nadele van de gezondheid van de Nederlandse bevolking als niet uitdrukkelijk is bewezen dat het voornemen onschadelijk is.

Maar De Gezondheidsraad (in de persoon van dhr. Van Rongen) neemt ook hier weer een loopje met hun verantwoordelijkheid t.a.v. de gezondheid van Nederlandse burgers. Dit blijkt uit opnieuw een antwoord van dhr. Van Rongen op vragen over de mogelijke gevaren van 5G, afkomstig van Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren. Maar die prikt er heel leuk doorheen. Kijk, verbaas je en oordeel zelf (klik link naar YouTube).

Tenenkrommend! Ik kan geen andere indruk krijgen dan dat dhr. van Rongen (en hiermee De Gezondheidsraad en alle instanties die hun adviezen klakkeloos overnemen) volledig onwillig is om naar een andere waarheid te luisteren dan die van het ICNIRP. En dan te bedenken dat RIVM, het Antennebureau en alle overheidsinstanties en de wetenschap hun oren laten hangen naar De Gezondheidsraad.

Niet verbazingwekkend dus dat ondanks alle onderzoeken die het tegendeel bewijzen, de Wetenschap blijft volhouden dat straling van elektromagnetische velden geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Pure onwil.

BioInitiative Report en voorzorgprincipe

De mensen die het rapport hebben geschreven zijn niet degenen die stralingsbronnen plaatsen of verkopen. Zij zijn dus ook niet degenen die het bewijs hoeven te leveren dat straling gevaarlijk zou zijn.

Het Platform Elektromagnetische Straling zou juist onomstotelijke bewijzen op tafel moeten leggen dat straling volledig onschadelijk is voor de Volksgezondheid. In plaats daarvan leunt men op het advies van De Gezondheidsraad. Die laatste onderzoekt zelf niets, maar laat zich leiden door het ICNIRP.

In een volgende blog neem ik het ICNIRP onder de loep.

Wim Massop

wim hoofdWim Massop is opgeleid tot bouwbioloog en voert al 12 jaar stralingsonderzoeken uit in woningen en bedrijven. Adviezen zijn gebaseerd op de bouwbiologische richtlijnen en stralingslimieten volgens SBM 2015 (Standard der Baubiologische Messtechnik). Bouwbiologie gaat uit van ideale natuurlijke omstandigheden waarin ons lichaam optimaal functioneert en onderzoekt de afwijkingen daarop. Dit in tegenstelling tot de industriële richtlijnen.

Maak een afspraak: 06-23379983

 

Facebook: https://www.facebook.com/Stralingsvrijhuis/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wimmassop/

Pagina 1 van 3

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.